medicalfocusth

อาหารเป็นพิษในหน้าร้อน
ม.มหิดลเตรียมขึ้นแท่น‘ที่แรกของโลกพัฒนา‘วัคซีน mRNA วัคซีน สำหรับไวแวกซ์มาลาเรีย’
โรคข้อสะโพกหลุดแต่กำเนิด..ภัยซ่อนเร้นที่ไม่ควรมองข้าม
ม.มหิดล - Macquarie U. วิจัยพบสารเสพติดกลุ่มเมทแอมเฟตามีน‘ฉุดสมองเสื่อม-บกพร่องด้านการรู้คิด’
ภาควิชาออร์โธปิดิกส์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ ร่วมกับเมดโทรนิค เปิดศูนย์ฝึกอบรมการผ่าตัดโรคทางด้านกระดูกสันหลัง
ความสำเร็จในการปลูกถ่ายไตด้วยหุ่นยนต์ผ่าตัด (Robotic Assisted Kidney transplantation) 3 ราย
งานวิจัยชี้ ‘บริการส่งยาทางไปรษณีย์’ ลดผู้ป่วยมา OPD ใน รพ. ได้ถึง 30% ลดภาระงานเภสัชฯ-จนท. ช่วงเร่งด่วน
อย. แนะเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ไล่ยุงอย่างถูกวิธี อ่านฉลากก่อนใช้ หยุดโรคมาลาเรีย
จีโนมิกส์ประเทศไทย กับอีกหนึ่งความรู้ใหม่ ไขแนวทางวินิจฉัย-รักษา โรคหายาก ‘ท้าวแสนปม’ ให้รอด-ลดความรุนแรง
ม.มหิดลภูมิใจระบบคิวจัดยาดิจิทัลรพ.ศิริราช “ถูกคน ถูกต้อง ปลอดภัย“ เบ็ดเสร็จทุกขั้นตอนเพียงครึ่งชม.
ภาคีรัฐ-เอกชน เปิดตัววิจัยนวัตกรรม ‘ชุดตรวจคัดกรองไตด้วยตนเอง’
กรมการแพทย์ชวนดูแลสุขภาพ เน้นพฤติกรรมการบริโภคถูกต้องเนื่องในวันไตโลก
โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี ใช้ฐานข้อมูลทางด้านเภสัชพันธุศาสตร์ สู่การช่วยลดข้อจำกัดเดิมในการดูแลผู้ป่วยที่มีการแพ้อย่างรุนแรง
การวางระบบการทำงานที่ครบวงจร นำไปสู่การวิเคราะห์ แก้ไขและติดตามผล เพื่อพัฒนาให้เกิดพื้นฐานที่ดีในการขับเคลื่อนองค์กร ทำให้ทุกคนในทีมพร้อมก้าวไปถึงจุดหมายเดียวกัน
หมอเด็กเตือนภัยโรคหัดและไอกรน เป็นโรคติดต่อร้ายแรงสามารถป้องกันได้ด้วยวัคซีน
เปิดใจแพทย์ผู้มีมุมมองและแนวคิดการขับเคลื่อนงานอย่างบูรณาการ เชื่อมโยงทุกหน่วยงาน เพื่อเป็นต้นแบบในการป้องกันแก้ปัญหานโยบายระดับชาติอย่างยั่งยืน
แพทย์แนะวิธีรับมือ ฝุ่น PM 2.5 สำหรับผู้ป่วยโรคภูมิแพ้
ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิงอำไพวรรณ จวนสัมฤทธิ์ แพทย์ผู้เชี่ยวชาญในการรักษาโรคฮีโมฟีเลีย และผู้นำการเบิกจ่ายแฟคเตอร์เข้มข้นด้วยสิทธิ์ประกันสุขภาพแห่งชาติ ส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้ป่วย
ม.มหิดลวิจัยโรคลมพิษท่ามกลางปัจจัยก่อโรคจากวิกฤติ Climate Change
วิจัยชี้ถึง “ประสิทธิภาพและความคุ้มค่า การตรวจมะเร็งปากมดลูกแบบ HPV DNA ด้วยตัวเอง”
ศิริราชมอบรางวัลแพทย์ดีเด่นในชนบทให้ นพ.เพียรศักดิ์ แซ่หว่อง
รู้ทัน รู้ป้องกัน โรคลมแดดหรือฮีทสโตรก ภัยธรรมชาติหน้าร้อนที่ควรระวัง!!
ม.มหิดลพบเด็กกทม.ครองแชมป์ไม่กินผัก สุขภาพเสี่ยงเพราะอาหารไขมันสูง บุหรี่ไฟฟ้า และปัญหาสุขภาพจิต
อันตรายจากโรคเชื้อราที่เล็บ
ม.มหิดลร่วมพัฒนาการคิดอย่างมีวิจารณญาณและสร้างสุขภาวะทางจิตที่ดี
Smart Technology rehabilitation center
กรมการแพทย์เตือนตะคริวภาวะที่ผู้สูงอายุควรระวัง
ปิดหงอกทุกเดือน ส่งผลเสียอย่างไร?
“ธาราบำบัด...ทางเลือกของการออกกำลังกายในผู้สูงอายุ”
หมดปัญหาเหงื่อออกเท้า ปัญหาที่แก้ได้
สถาบันประสาทวิทยา กรมการแพทย์ ให้ความรู้เรื่องโรคลมชัก แนะจำขึ้นใจ “ไม่งัด ไม่ง้าง ไม่ถ่าง ไม่กด ไม่ทั้งหมด ชักหยุดเอง”
สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินีแนะวิธีการดูแลรักษาเด็กที่มีปัญหาการดูดกลืน
อย. คัดเลือกยาอดบุหรี่เข้าบัญชียาหลัก ช่วยลดความเสี่ยงเกิดมะเร็งปอด
ม.มหิดล แนะไข้เลือดออกระบาด หากรู้ทัน ป้องกันได้
ม.มหิดลเชื่อมั่นไทยรักษามาตรฐานยุติติดเชื้อจากแม่สู่ลูก ด้วย “HIV Literacy”
แพทย์จุฬาฯ ล้ำหน้าไปอีกขั้น ปรับปรุงหลักสูตรและการประเมินผลแบบใหม่ ทัดเทียมมหาวิทยาลัยชั้นนำของโลก
หญิงไทยยุคใหม่ เรียนรู้ใส่ใจ ห่างไกลมะเร็งปากมดลูก
ม.มหิดลก้าวสู่ความเป็นเลิศระดับนานาชาติ เปิด’หลักสูตรเภสัชอินเตอร์‘ผลิต‘บัณฑิตเภสัชพลเมืองโลกคุณภาพ’
Bell's Palsy หน้าเบี้ยวครึ่งซีก แต่ไม่น่ากลัว
โรคน้ำเหลืองเสีย มีอยู่จริงหรือไม่
ม.มหิดลค้นพบ PM2.5 เสี่ยงกระดูกพรุนจากภาวะอักเสบในหนูทดลอง
กรมการแพทย์ชูทางเลือกใหม่ในการรักษาโรคลิ้นหัวใจ เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีกว่าเดิม เจ็บน้อย ลดระยะเวลาการพักฟื้น กลับมาทำกิจกรรมต่างๆ ได้เร็วขึ้น
ม.มหิดลเปิดทิศทางอนาคตโลกวิจัย จากโรคเขตร้อน สู่การวิจัยประยุกต์เพื่อสังคม
องค์การเภสัชกรรม (GPO) ร่วมมือกับ JICA ผลักดันการผลิตวัคซีนด้วยเทคโนโลยีเซลล์เพาะเลี้ยงของประเทศไทย
รพ.เมตตา ฯ ชวนรู้จักเครื่อง VF เครื่องวัดลาน
รพ.จุฬาลงกรณ์ เปิดปฏิบัติการ “หุ่นยนต์ให้บริการผู้ป่วยนอก” ประยุกต์ฟังก์ชันการใช้งาน อำนวยความสะดวกกับประชาชน
กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก เผยจะเดินหน้าวิจัย น้ำต้มใบมะละกอสด ในการบำบัดรักษาผู้ป่วยมะเร็ง
รพ.ราชวิถี กรมการแพทย์ ปลูกถ่าย 2 อวัยวะ (ตับและไต) สำเร็จเป็นรายแรกของโรงพยาบาลในกรมการแพทย์
ม.มหิดลชี้ผู้ป่วยระยะสุดท้าย ลดอาการทรุดด้วย Palliative Nutrition ใส่ใจคุณค่า ได้โภชนาการและรสชาติ
กรมอนามัย หวั่น ค่าฝุ่นวันเด็กสูงกระทบสุขภาพ แนะ ผู้ปกครองให้เด็กสวมหน้ากากป้องกัน
ที่แรกในไทย ม.มหิดลเปิดคลินิกกายภาพบำบัดสุขภาพสตรี
กรมสุขภาพจิต ชวนรู้เท่าทันเสี่ยงสัญญาณเตือนโรคซึมเศร้า
โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ได้รับการจัดอันดับ 5 ของกลุ่มโรงพยาบาลรัฐ จากผลสำรวจของ 2023-2024 Thailand’s Most Admired Company สุดยอดองค์กรแห่งปี
"ฝุ่นจิ๋ว ภัยร้ายต่อสมองและระบบประสาท”
กรมควบคุมโรค เตือนสูบบุหรี่ไฟฟ้า เพิ่มความเสี่ยงพฤติกรรมเสพติดกัญชา 4 เท่า
กรมสุขภาพจิต เผย 5 เทคนิคเพื่อนแท้ดูแลใจ เพื่อห่างไกลภาวะซึมเศร้าหลังเทศกาลปีใหม่ 2567 (New Year’s Blues)
เปิดบริการ Care D + สร้างนักสื่อสารประสานใจ สถาบันโรคผิวหนัง
"โรคคนแข็ง" Stiff-person syndrome โรคทางระบบประสาทหายาก
ประชาชนรอเลย ของขวัญปีใหม่จากหมอชลน่าน “บัตรประชาชนใบเดียว รักษาได้ ทุกที่” 4 จังหวัดนำร่อง 4 ภูมิภาค พร้อมแล้ว 100% เปิดศักราช 8 ม.ค. 67
สธ.-ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ร่วมผลิตแพทย์ พร้อมสนับสนุนรพ.นครปฐม เป็นศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก รองรับแพทย์ฝึกทักษะ เริ่มปี 67
ม.มหิดลพร้อมก้าวสู่มาตรฐานโลก ให้บริการรักษา-ดูแลผู้ป่วยโรคภูมิแพ้
แพทย์เตือน ‘โรคโปลิโอ’ อาจกลับมาระบาดอีกครั้ง ย้ำผู้ปกครองควรพาบุตรหลานเข้ารับ ‘วัคซีนป้องกันโปลิโอ’
“Return to Work บูรณาการระบบการดูแลรักษาผู้ป่วยหลอดเลือดสมอง”
“Return to Work บูรณาการระบบการดูแลรักษาผู้ป่วยหลอดเลือดสมอง”
แพทย์แนะ มะเร็งปากมดลูกป้องกันได้ด้วยวัคซีน (HPV)
คณะพันธมิตรนักวิจัยไทย จากคณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ ร่วมมือกับ คณะพันธมิตรนักวิจัยจากทวีปยุโรป เปิดตัวแว่นเสมือนจริง ตัวช่วยฝึกการทรงตัว ผ่านการกระตุ้นหูชั้นใน AR for Vestibular Rehabilitation
“สวทช.” และ “มหิดล” จับมือพัฒนายาต้านมาลาเรียตัวแรกของประเทศที่กำลังพัฒนา
ม.มหิดลชี้อันตรายจากโรคไวรัสตับอักเสบ ป้องกันก่อนคุกคามชีวิต
กรมการแพทย์แนะวิธีรับมือ PM 2.5 พร้อมชูคลินิกมลพิษออนไลน์ให้ข้อมูลและประเมินสภาวะสุขภาพประชาชน
แพทยสมาคมแห่งประเทศไทยฯ เปิดตัวโครงการให้ความรู้ประชาชนกลุ่มเสี่ยงต่อโรคระบบทางเดินหายใจที่สามารถติดต่อได้ ภายใต้โครงการ #รู้ว่าเสี่ยง เลี่ยงเสียศูนย์ (#KnowMyRisk)
PM 2.5 ภัยร้ายล่องหนส่งผลร้ายต่อลูก
ศิริราช เปิดตัว ‘Siriraj Health Bot’ บริการหมอ AI ตอบ-วิเคราะห์ปัญหาสุขภาพ อำนวยความสะดวกผู้ป่วย - ลดการเดินทางมาโรงพยาบาล นำร่องให้บริการโรคทางตาเป็นกลุ่มแรก ฟรี!!
ม.มหิดลวิจัยภาวะเลือดออกในถุงน้ำคร่ำเพื่อลูกเกิดรอดแม่ปลอดภัย
ม.มหิดลเผย 'ทักษะการเลี้ยงลูกเชิงบวก' ช่วยลดปัญหาอารมณ์และพฤติกรรมในเด็ก
กรมการแพทย์เตือนระวัง! PM 2.5 ภัยร้ายใกล้ดวงตา
กรมสุขภาพจิต ย้ำโรคจิตเวชทุกโรคหาก รู้เร็ว รักษาเร็วและต่อเนื่อง จะช่วยให้ผู้ป่วยยังมีความสามารถในการใช้ชีวิตได้ หมั่นสังเกตุสัญญาณเตือนคนใกล้ชิดเพื่อห่างไกลจากปัญหาอาการกำเริบจากการขาดการรักษา
ภัยร้ายโรคติดเชื้อเฉียบพลันระบบหายใจในเด็ก แนะผู้ปกครองดูแลใกล้ชิด
องค์การเภสัชกรรมเดินหน้าวิจัย พัฒนา ยาต้านไวรัสเอดส์ อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ผู้ป่วยเข้าถึงยาที่เหมาะสม ส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
คณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล เปิดห้องปฏิบัติการปลอดภัยระดับสูง ทันสมัยด้วยเครื่องมือ และเข้าถึงง่ายในใจกลางเมืองกรุงเทพฯ ห้องกัลยาณิวัฒนาวรานุสรณ์ : ห้องปฏิบัติการชีวนิรภัย ระดับ 3 (BSL-3)
ม.มหิดลเปิดศูนย์พัฒนานวัตกรรมทางการแพทย์เพื่อตรวจวินิจฉัยโรคเขตร้อนครบวงจรครั้งแรก
กรมวิทย์ฯ ร่วมเครือข่ายตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก ด้วยวิธี HPV DNA Test ตั้งเป้าตรวจหญิงไทย 30-60 ปี 1 ล้านคน ภายในปี 67 เริ่ม ธ.ค. นี้ ทั่วประเทศ
PM 2.5 ฝุ่นจิ๋ว ภัยร้ายต่อสุขภาพ
ม.มหิดลวิจัยผลของดนตรีต่อคลื่นไฟฟ้าสมอง สู่การออกแบบกิจกรรมบำบัดตรงจุด
ผลการตัดสินผู้ได้รับพระราชทานทุน โครงการเยาวชนรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล ประจำปี 2566
แพทย์เผยโรคไข้หวัดใหญ่ในไทยป่วยได้ตลอดปีนี้อาจทะลุล้านราย ย้ำผู้สูงอายุเป็นกลุ่ม ‘เสี่ยงตาย’ โดยเฉพาะผู้ที่มีโรคเรื้อรังร่วมด้วย แนะควรฉีดวัคซีนป้องกันก่อนที่จะสายเกินไป
แพทย์เผยโรคไข้หวัดใหญ่ในไทยป่วยได้ตลอดปีนี้อาจทะลุล้านราย ย้ำผู้สูงอายุเป็นกลุ่ม ‘เสี่ยงตาย’ โดยเฉพาะผู้ที่มีโรคเรื้อรังร่วมด้วย แนะควรฉีดวัคซีนป้องกันก่อนที่จะสายเกินไป
รพ.มะเร็งอุดรธานี กรมการแพทย์ สุดเจ๋ง ! ผ่านการรับรองมาตรฐานทางเวชศาสตร์นิวเคลียร์ระดับนานาชาติ เป็นแห่งแรกของกระทรวงสาธารณสุข
ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จเจ้าฟ้า ฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี พระราชทานนาม มูลนิธิศรีสวางควัฒน ในพระอุปถัมภ์ ฯ เพื่อระดมทุนช่วยเหลือผู้ป่วยยากไร้ในพระอนุเคราะห์ และสนับสนุนการดำเนินงานของโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์
ผู้ได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล ประจำปี 2566
ม.มหิดลเดินหน้าคิดค้น'ยาต้านปรสิต'ตัดวงจรวิกฤติของปรสิตดื้อยา
กรมการแพทย์เตือนโรคหมอนรองกระดูกทับเส้นประสาท รักษาผิดวิธี อาจจะทำให้อาการรุนแรง เสี่ยงต่ออัมพาตหรือภาวะทุพลภาพรุนแรง
คณะทันตแพทยศาสตร์ ม.มหิดล มุ่งพัฒนา Smart Dental Hospital ด้วยเทคโนโลยีที่ยกระดับบริการทางทันตกรรม
ราชวิทยาลัยสูตินรีแพทย์แห่งประเทศไทย ผนึกกำลังภาครัฐ - นักวิชาการแพทย์ เร่งขับเคลื่อนงานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค หวังประชาชนกลุ่มเป้าหมายในประเทศไทย ได้รับวัคซีนอย่างครอบคลุมในทุกช่วงวัย เพื่อลดอัตราการป่วยหนักและเสียชีวิต จากโรคที่ป้องกันได้ด้วยวัคซีน
คนอายุน้อย...ทำไมเป็นมะเร็งปอดมากขึ้น
รพ.ราชวิถี กรมการแพทย์ “เปิดคลินิกส่งเสริมการมีบุตร” นำร่องแห่งแรกของกระทรวงสาธารณสุข ส่งเสริมการตั้งครรภ์อย่างมีคุณภาพ
กรมควบคุมโรค ร่วมกับภาคีเครือข่าย ขยายความร่วมมือในการเข้าถึงวัคซีน ในโอกาสวันแห่งการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคโลก พร้อมเร่งฉีดวัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูกและวัคซีนป้องกันโรคติดต่อในเด็กเล็ก
กทม. บริการฉีดวัคซีนป้องกันการติดเชื้อนิวโมคอคคัส (วัคซีน PCV) ในเด็กอายุต่ำกว่า 2 ปี สร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคปอดอักเสบ โรคหูชั้นกลางอักเสบ และโรคเยื่อหุ้มสมองอักเสบ
ส.เด็ก เปิดรับบริจาคนมแม่ เข้าสู่ธนาคารนมแม่..เพื่อเด็กป่วย
กรมควบคุมโรค เตือนอย่าหลงเชื่อผลิตภัณฑ์อาหารเสริม เพิ่มเซลล์ภูมิคุ้มกันซีดี 4 ในผู้ที่ติดเชื้อเอชไอวี เน้นย้ำ เอชไอวีรักษาเร็วด้วยยาต้านไวรัส รักษาฟรี ทุกสิทธิการรักษา
มะเร็งปอด...ภัยร้ายที่ไม่ควรมองข้าม
ม.มหิดล–China Medical Board of New York สร้างแอปหุ่นยนต์ฝึกวินัยผู้ป่วยเด็กพ่นยารักษาอาการโรคหืด
ม.มหิดลแนะโรคติดเชื้อปอดอักเสบเกิดขึ้นได้กับทุกวัย ไม่ควรละเลยดูแลตัวเอง
ส.เด็ก เพิ่มช่องทางพัฒนาระบบการรักษาพยาบาลที่บ้าน (Virtual Hospital) ลดการติดเชื้อเพิ่มในโรงพยาบาล ผู้ปกครองและผู้ป่วยเด็กไม่ต้องเดินทาง ประหยัดค่าใช้จ่าย
กรมวิทย์ฯ เผยผลวิเคราะห์สายพันธุ์ของเชื้อไวรัสไข้หวัดใหญ่ ด้าน WHO ได้คัดเลือกสายพันธุ์ไข้หวัดใหญ่ของไทย เพื่อใช้ผลิตวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ ประจำปี 2567 สำหรับประเทศทางซีกโลกใต้
ปวดคอ…ทำยังไงดี จะอันตรายมากไหม?
กรมอนามัย เตือนวัยรุ่น Safe Sex หลังพบวัยรุ่นติดเชื้อ HIV สูงขึ้น
กรมควบคุมโรค เตือนสารพิษในบุหรี่ไฟฟ้าเสี่ยงทำให้เกิดภาวะกล้ามเนื้อหัวใจตาย
ครั้งแรกในไทย ม.มหิดลคิดค้นนวัตกรรมตรวจหาไข่หนอนพยาธิและซีสต์โปรโตซัวด้วย AI ครอบคลุม 34 ชนิด
สถาบันประสาทวิทยาเผยโรคสมองอักเสบจากภูมิคุ้มกัน anti-NMDAR มีอาการคล้ายผีเข้า
ม.มหิดลพิสูจน์พยาบาลไทย-มาตรฐานโลก คว้ามาตรฐาน ACEN สหรัฐอเมริกา
สปสช. หนุน Quick win 100 วัน “มะเร็งครบวงจร” จัดสิทธิประโยชน์พร้อมรุก “บริการมะเร็งปากมดลูก”
รพ.จุฬาลงกรณ์ฯ ผนึก ทรู ดิจิทัล ดึงเทคโนโลยีสุดล้ำ ยกระดับบริการทางการแพทย์ของไทย เปิดตัว “หุ่นยนต์อัจฉริยะช่วยบริการรักษามะเร็งต่อมไทรอยด์ด้วยสารรังสีไอโอดีน”
อย. แนะเพิ่มเติมประชาชนที่ใช้ยาเออบีซาแทน (Irbesartan)
องค์การเภสัชกรรมวิจัยพัฒนาและผลิตยารักษาโรคสะเก็ดเงิน เพื่อผู้ป่วยมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
การฟื้นฟู การดูแลตนเอง ภาวะพึ่งพิง เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง
ม.มหิดลเปิดบริการประเมินภาวะสมองเสื่อมผู้สูงวัยภายใต้การดูแลโดยผู้เชี่ยวชาญ
บริษัท เวียร์ทริศ ประเทศไทย ได้รับรางวัลเภสัชกรดีเด่นประจำปี 2566 จากเภสัชกรรมสมาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์
กรมการแพทย์เตือน อะเฟเซีย(Aphasia) ภาวะอาการทางสมองส่งผลต่อการสื่อสาร
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เตรียมตั้งศูนย์ความเป็นเลิศให้บริการตรวจคัดกรองดาวน์ซินโดรม มะเร็งปากมดลูก วัณโรค ที่ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ 15 แห่งทั่วประเทศ หวังให้ประชาชนเข้าถึงบริการครอบคลุมทุกภูมิภาค
“ครูแพทย์ต้นแบบด้านเจตคติและจริยธรรม สอนแพทย์ผ่านการปฏิบัติงานจริง”
บริษัท เวียร์ทริศ ประเทศไทย ได้รับรางวัลเภสัชกรดีเด่นประจำปี 2566 จากเภสัชกรรมสมาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์
วิธีการผ่าตัดรักษาโรคอ้วนแบบสลีฟพลัส Sleeve Plus
ม.มหิดลลงชุมชน เสนอรูปลักษณ์ใหม่ของยาปฏิชีวนะ เพื่อชีวิตห่างไกลจากเชื้อดื้อยา
กรมอนามัย แนะเด็กเล็กเลี่ยงจอทุกชนิด หวั่นพัฒนาการช้า และพบปัญหาสายตาในอนาคต
บริษัท เวียร์ทริศ ประเทศไทย ได้รับรางวัลเภสัชกรดีเด่นประจำปี 2566 จากเภสัชกรรมสมาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์
ม.มหิดลวิจัยภาวะกระดูกพรุนในอวกาศ เตรียมต่อยอดเยียวยาผู้ป่วยติดเตียง
ทันตแพทย์ชี้อุดฟันด้วยอะมัลกัมทางทันตกรรม ปลอดภัย ไม่กระทบสุขภาพ
กรม สบส. ชวนแอด LINE OA “เช็ค ชัวร์ ใช้” เฝ้าระวัง ตรวจสอบสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ ง่าย จบในที่เดียว
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ม.มหิดล จับมือ 3 คณะ ม.เชียงใหม่ ลงนามการวิจัย พัฒนา และนวัตกรรม ด้านภูมิคุ้มกันบำบัดโรคมะเร็ง
บริษัท เวียร์ทริศ ประเทศไทย ได้รับรางวัลเภสัชกรดีเด่นประจำปี 2566 จากเภสัชกรรมสมาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์
มะเร็งเต้านม รู้ไว หายได้ ไม่เสียเต้า
‘Genomics Thailand’ ถอด DNA แล้ว 2 หมื่นราย สวรส. มุ่งเป้าสานนโยบาย สธ. เพื่อคนไทยได้ประโยชน์
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์เผยสถานการณ์การปนเปื้อนเชื้อซาลโมเนลลาในประเทศไทย
ม.มหิดลเปิด'คลินิกผู้สูงอายุ' วิเคราะห์'ปัจจัยเสี่ยงโรคสูงวัย' ดูแลอย่างยั่งยืน
หน้าจอคอมมือถือแท็บเล็ตกับสายตาลูกน้อย
ม.มหิดล-ม.ฮาร์วาร์ดสร้างความเข้มแข็งการตรวจภาวะโภชนาการและสุขภาพระดับภูมิภาค
รพ.มะเร็งอุดรธานี พัฒนาระบบการส่งต่อผู้ป่วยมะเร็ง “ UDCH E-Referral system for Prompt Cancer Care ”
บริษัท เวียร์ทริศ ประเทศไทย ได้รับรางวัลเภสัชกรดีเด่นประจำปี 2566 จากเภสัชกรรมสมาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์
ม.มหิดลศึกษากลไกโรคนอนไม่หลับ-เหตุสมองเสื่อม ผลักดันเปิด'Sleep Lab'มาตรฐานโลก
ลดโซเดียมห่างไกลโรค NCDs
ม.มหิดลพิสูจน์แล้ว'สุขภาพดีที่สุดเกิดจากส่งเสริมกิจกรรมทางกายตั้งแต่ในท้องแม่'
รพ.มหาวชิราลงกรณธัญบุรี แนะอาหารปั่นผสมและอาหารสำเร็จรูปเพื่อผู้ป่วยมะเร็ง ประโยชน์เหมือนกันแต่มีดีที่แตกต่าง
กรมอนามัย-GISTDA เปิดตัว App. Life Dee ช่วยเตือนค่าฝุ่น พร้อมขยับเกณฑ์ค่าฝุ่นใหม่
ม.มหิดลต่อยอดผลิตยาแอนติบอดีจากเซลล์พืชสาหร่ายลดอาการรุนแรงไวรัสไข้เลือดออก
ม.มหิดลต่อยอดพัฒนาสูตรอาหารทางการแพทย์ต่อชีวิตผู้ป่วยเด็กเมตาบอลิซึมบกพร่อง
พาร์กินสัน อาการสั่นที่ไม่ควรมองข้าม
ม.มหิดลพบครั้งแรก สารสกัดจาก’เมล็ดงาม้อน’ต้านอักเสบ ต้านการก่อมะเร็งลำไส้ใหญ่
แพทย์เตือนอันตรายจากการแคะหู เสี่ยงแก้วหูทะลุอาจทำให้สูญเสียการได้ยิน
HPV self-sampling ทางเลือกใหม่คัดกรองมะเร็งปากมดลูก ลดกลัว ลดอาย ทำได้ด้วยตัวเอง
“มะเร็งต่อมน้ำเหลือง” ใกล้ตัวกว่าที่คิด รู้เร็ว รักษาหายได้
แพทย์แนะนำผู้ปกครอง ควรเฝ้าระวังและดูแลสุขภาพของบุตรหลานให้ปลอดภัยจากโรคติดต่อที่พบได้บ่อยในฤดูฝน โดยเฉพาะโรคระบบทางเดินหายใจ
กรมอนามัย เตือนใช้แปรงสีฟันไม่ได้คุณภาพ เสี่ยงฟันสึก เหงือกร่น แนะอ่านฉลากก่อนซื้อ
ครั้งแรกของโลก ม.มหิดลผลิต'อาหารโฟมโปรตีนสูงเพื่อผู้สูงวัยจากข้าวหอมมะลิไทย'
กรม สบส. โชว์ผลงานโชว์รูมอาคารสถานพยาบาลเสมือนจริง 3 มิติ ด้วยเทคโนโลยี BIM นำเทคโนโลยีมาใช้ในการออกแบบอาคารสถานพยาบาล
ม.มหิดลวิจัยค้นพบ'สารสังเคราะห์จากสมุนไพรไทย'ต้านภาวะไตเสื่อมจากเบาหวาน
การพัฒนาสู่ความเป็นเลิศด้านการฟื้นฟูการรับรู้และความคิดความเข้าใจ
ทันตแพทย์เตือน ฟันเทียมหลวม ขยับ หลุดง่าย อย่าปล่อยทิ้งไว้ เสี่ยงอันตรายถึงชีวิต
รพ.เมตตาฯเตือน! กลุ่มรักหมา แมว ระวัง“เห็บ หมัด”เกาะดวงตา
ม.มหิดลผลิต'ที่ปรึกษาทางพันธุศาสตร์'ดึงสหวิชาชีพด้านสุขภาพร่วมบริการ
ศิริราชมูลนิธิ เผยความสำเร็จ 7 ปี “โครงการรักษาผู้ป่วยด้อยโอกาสที่มีค่าใช้จ่ายสูงและใช้เทคโนโลยีขั้นสูง” (High Cost High Technology)
โรงพยาบาลเลิดสิน ให้ความรู้เกี่ยวกับ “บาดเจ็บจากการเล่นกีฬา”
กรมวิทย์ฯ ยืนยันไทยพบสายพันธุ์ HK.3 จริง ยังไม่มีหลักฐานเรื่องความรุนแรงเพิ่มขึ้น ทั่วโลกยังพบผู้ติดเชื้อน้อย
เครือข่ายมหาวิทยาลัยสุขภาพหนึ่งเดียวแห่งประเทศไทย (THOHUN) กับภารกิจรับมือโรคอุบัติใหม่
ผื่นผิวหนังจากการแพ้นิกเกิล (Nickel)
แพทย์ เตือน โรคต้อหิน ภัยเงียบเสี่ยงตาบอดถาวร
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เปิดให้บริการตรวจคัดกรองทารกแรกเกิดแบบเพิ่มจำนวนโรค (IEM) 24 โรค เพื่อความเท่าเทียม เข้าถึงบริการของเด็กไทย ครอบคลุมทุกพื้นที่
ปัญหาสุขภาพช่องปาก ที่ผู้ป่วยโรคหัวใจต้องระวัง
สปสช.แจงสิทธิ “ตรวจยีนมะเร็งเต้านมในผู้ป่วยเสี่ยงสูง” ครอบคลุมดูแลคนไทยทุกสิทธิการรักษาแล้ว
มะเร็งต่อมลูกหมาก ภัยร้าย...ท่านชายอย่ามองข้าม สิงหาคม ร่วมรณรงค์ต้านภัยเงียบจากมะเร็งต่อมลูกหมาก
อย. ย้ำ เครื่องสำอางในขวดรูปแบบยาฉีด ห้ามใช้ฉีดเข้าผิวหนัง
ม.มหิดลชี้โรคกระดูกพรุนป้องกันดีกว่ารักษา ดูแลด้วยแคลเซียม-วิตามินดี-ออกกำลังกาย
โรคอีสุกอีใส โรคใกล้ตัวที่ป้องกันได้
กรมอนามัย หนุนคลอดธรรมชาติ ย้ำผ่าคลอดควรเป็นไปตามข้อบ่งชี้ หลังพบอัตราการผ่าคลอดของหญิงตั้งครรภ์เพิ่มขึ้น
เมื่อลูกร้องกลั้นจนหน้าเขียว..พ่อแม่ควรรับมืออย่างไร
สธ.- สบช.- มูลนิธิ รพร. จับมือร่วมผลิตแพทย์ รองรับระบบบริการสุขภาพปฐมภูมิ
อย. เตือน อย่าซื้ออุปกรณ์ทันตกรรมมาใช้เอง เสี่ยงติดเชื้อในช่องปาก
การรักษาโรคหลอดเลือดสมอง ด้วยวิธีการใส่สายสวนหลอดเลือดสมอง
คนไทยทุกคนรับ “ยาคุมกำเนิด-ถุงยาง” ป้องกันตั้งครรภ์ไม่พึงประสงค์-โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์
กรมควบคุมโรค ย้ำวัคซีนโควิดมีความปลอดภัยสูง ลดป่วยหนักและเสียชีวิต รวมทั้งป้องกัน Long COVID ขอความร่วมมือประชาชนไม่ส่งต่อข้อมูลบิดเบือน
ม.มหิดลพัฒนา AI ช่วยประเมินวัดความก้าวหน้าในการฟื้นฟูผู้ป่วยมะเร็งศีรษะและลำคอ
ม.มหิดลแนะตัดวงจรติดเชื้อ HPV ด้วยการฉีดวัคซีน
“นมแม่” ยิ่งทารกแรกเกิดป่วย ยิ่งต้องได้รับนมแม่
แผ่นปิดกะโหลกเทียมไทเทเนียม ลดเสี่ยงติดเชื้อ-ออกแบบเฉพาะบุคคล เพิ่มคุณภาพชีวิตผู้ป่วย สู่สิทธิประโยชน์หลักประกันสุขภาพเพื่อคนไทย
กรมอนามัย เผยผลวิจัยชี้การมีกิจกรรมทางกายทั้งวันธรรมดาและวันหยุด ช่วยลดการเจ็บป่วยโรคหัวใจและสมอง มากถึงร้อยละ 38
“มะเร็งตับและท่อน้ำดี” ภัยเงียบที่คนไทยต้องระวัง
ทันตแพทย์ชี้โรคเบาหวานกับโรคปริทันต์ ความสัมพันธ์ที่ไม่ควรมองข้าม
ผู้เชี่ยวชาญเสนอแนะแนวทางพัฒนานโยบายมะเร็งรักษาทุกที่
ม.มหิดลชี้อันตรายจากการเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ และวิธีฟอกสีฟันที่ไม่ได้มาตรฐาน
วว. พัฒนานวัตกรรมผลิตภัณฑ์ชะลอการเสื่อมของเซลล์ผิวหนังผู้สูงอายุ จากพืชตระกูลเมล่อน “แตงไทย”
ม.มหิดลสร้าง 'เครื่องมือวัดการนับถือตัวเอง' เพื่อสะท้อนความสุขและปัญหาสุขภาพจิต
เปิดมิติใหม่ของการดูแลผู้สูงอายุ ฉายภาพ “ศูนย์วิทยาการเวชศาสตร์ผู้สูงอายุศิริราช” ต้นแบบการดูแลรักษาผู้สูงอายุ แบบครบวงจรแห่งแรกในประเทศไทย
อย. แนะ ชุดตรวจ HIV SELF TEST ใช้สำหรับคัดกรองเบื้องต้น ผู้มีความเสี่ยงต้องตรวจยืนยันผลที่สถานพยาบาล
“การคลอดลูกในน้ำ” ทางเลือกหนึ่งของการคลอดวิถีธรรมชาติ
ประเทศไทยได้รับการคัดเลือกเป็นเจ้าภาพ “IDF 2025” งานประชุมนานาชาติโรคเบาหวานยิ่งใหญ่ระดับโลก! ครั้งแรกในอาเซียน
กรมการแพทย์แนะนำผู้สูงอายุเตรียมสุขภาพให้พร้อมในช่วงฤดูฝน
กรมควบคุมโรค เผยขณะนี้พบผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง เล็งใช้กฎหมายควบคุมโรคเพื่อลดอัตราป่วย/ตาย
ภาวะข้อเข่าเสื่อมในผู้สูงอายุ ไม่ควรมองข้าม!!
ม.มหิดล เตรียมขยายบริการ'ร้านยาสิทธิบัตรทอง' เน้นบทบาทเชิงรุก คัดกรองโรคเรื้อรัง
หน้าเบี้ยวครึ่งซีก (Bell's Palsy ) โรคใกล้ตัว เกิดจากความผิดปกติของเส้นประสาท ควรรีบพบแพทย์
แพทย์ผิวหนังชี้ภาวะเส้นเลือดฝอยอักเสบรักษาได้
โรคผิวหนังที่มากับหน้าฝน
อย. แนะผู้บริโภค ตรวจสอบผลิตภัณฑ์ฟิลเลอร์ก่อนใช้บริการ
“กรกฎาคม” เดือนรณรงค์ป้องกันมะเร็งรังไข่
ม.มหิดลวิจัยพบปริมาณโซเดียมส่งผลต่อการสร้างมวลกระดูก และความดันเลือดสูง
องค์การเภสัชกรรมจับมือ บริษัท SK bioscience Co., Ltd สาธารณรัฐเกาหลี เดินหน้าผลิตวัคซีน เพื่อสร้างความมั่นคงด้านสาธารณสุขของประเทศและภูมิภาค
กรมอนามัย เผยโลกร้อน ฝุ่น มลพิษ และแนวโน้มสิ่งแวดล้อมโลกที่ไทยต้องรับมือ
กรมควบคุมโรค เผยโรคฝีดาษวานรมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นในกลุ่มชายรักชาย พบสูงขึ้นกว่า 2 เท่าในเดือนเดียว พร้อมเร่งสื่อสารเพื่อป้องกันการติดเชื้อ
แพทย์ชี้โรคกล้ามเนื้ออ่อนแรง...ภัยแฝงไม่ควรละเลย
รู้จัก “ชิคุนกุนยา” โรคร้ายที่มาพร้อมกับยุงลาย
ม.มหิดลค้นพบ'เวสิเคิลจากกระชายขาว'ต้านเซลล์มะเร็ง เตรียมขยายผลทดลองในสัตว์
หญิงไทยยุคใหม่ ใส่ใจหมั่นตรวจเต้านมด้วยตนเอง
กรมอนามัย แนะฝนตก พกร่ม เลือกอาหาร-เครื่องดื่มสุขภาพ
นิ่วทอนซิล ไม่อันตรายแต่ไม่ควรละเลย
โรคผนังหลอดเลือดแดงใหญ่ปริแตกเซาะ(Aortic dissection) ภาวะเร่งด่วนที่ต้องรีบ วินิจฉัยและรักษาอย่างทันท่วงที
สมาคมโรคติดเชื้อแห่งประเทศไทย เผยแพร่คำแนะนำการให้วัคซีนป้องกันโรคสำหรับผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ
เด็ก Dyslexia นักคิดที่ว่องไวแต่อ่านสะกดไม่คล่อง
รพ.เมตตาฯ แนะ “รักษาตาด้วยเลเซอร์ช่วยยับยั้งอาการได้”
ครั้งแรกของเอเชีย “ศิริราช” ค้นพบนวัตกรรมใหม่ ปลูกถ่ายเซลล์ไฟโบรบลาสต์ เพื่อรักษาริ้วรอยบนใบหน้าให้สวยอย่างปลอดภัย
กรมควบคุมโรค คาดการณ์ไข้เลือดออกจะกลับมาระบาดอีกครั้งในปีนี้ และมีแนวโน้มพบผู้ป่วย ในกลุ่มเด็กนักเรียนมากขึ้น
โรงพยาบาลเลิดสิน กรมการแพทย์ แจงประเภทเท้าปุก ควรมาพบแพทย์เร็วที่สุด
หมอผิวหนังชี้ โคมไฟส่องเรืองแสง DMS SkT Smart Lamp สามารถคัดกรองโรคผิวหนัง
กรมควบคุมโรค แนะนํา ประชาชนเฝ้าระวังป้องกันโรคฝีดาษวานร พบผู้ติดเชื้อเพิ่ม 21 รายในช่วงเดือนพฤษภาคม
กรมอนามัย ห่วง เด็กไทย เตี้ย ผอม หนุน ดื่มนมจืด 2 แก้ว ทุกวัน เพิ่มความสูง พร้อมเรียนรู้
สมาคมโรคติดเชื้อฯ เชิญร่วมฟัง “คำแนะนำการให้วัคซีนป้องกันโรคสำหรับผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ”
แพทย์และนักวิชาการห่วงกระแสเครื่องดื่มแนวใหม่ อินเทรนด์แต่ทำลายสุขภาพโดยไม่รู้ตัว เช็คด่วน! น้ำตาล โซเดียมสูงเกิน
องค์การเภสัชกรรม วิจัยพัฒนายาเม็ด "ไซทิซีน" ยาเลิกบุหรี่ ประหยัดงบค่ายาให้ประเทศ 3-4 เท่า คาดผลิตออกสู่ตลาดได้ต้นปี 2567
กรมการแพทย์แนะ สุขภาพช่องปากส่งผลต่อสุขภาพร่างกาย หากพบปัญหาควรรีบรักษา ทิ้งไว้เสี่ยงติดเชื้ออวัยวะสำคัญ อาจติดเชื้อในกระแสเลือด อันตรายถึงชีวิต
อย.เตือนอย่าเชื่อ เว็บไซต์แอบอ้างชื่อ รพ. หลอกขายผลิตภัณฑ์สุขภาพ อวดอ้างสรรพคุณเกินจริง
แพทย์ชี้ปอดอักเสบ โรคร้ายที่ผู้สูงอายุควรระวัง
หมอเด็กแนะ ผู้ปกครองดูแลบุตรหลานใกล้ชิดเมื่อลูกถูกบูลลี่
อย. เตือน อย่าซื้อเยลลี่ผสมกัญชาไม่มีเครื่องหมาย อย. แนะอ่านฉลากก่อนบริโภค
กรมการแพทย์เตือน การดื่มแอลกอฮอล์ปริมาณมากในระยะเวลาสั้น ออกฤทธิ์รุนแรงอันตรายถึงตาย
หยุดการเป็นหนึ่งในผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง ต้นเหตุ อัมพฤกษ์ - อัมพาต “รู้เร็ว รอด ปลอดอัมพาต”
เส้นทางสิทธิประโยชน์สุขภาพของคนไทย จากงานวิจัย “ถอดรหัสพันธุกรรมตรวจหามะเร็ง” ด้วยการแพทย์จีโนมิกส์
ม.มหิดลห่วงผู้ป่วยเด็กภาวะอ้วนเสี่ยงวิกฤติไข้เลือดออกช่วงเข้าหน้าฝน
คนไทยเฮ บัตรทองเพิ่มสิทธิการรักษาหลอดเลือดอุดตันด้วยสายสวนหลอดเลือดผลจากวิจัย “ประเมินความคุ้มค่า” สู่การพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้ป่วย
กรมสุขภาพจิตชี้ มุมมองทางการเมืองของแต่ละบุคคลแตกต่างกันได้ วอน สื่อสารด้วยความเข้าใจ แตกต่างแต่ไม่แตกแยก
สบยช. เตือนภัย “HAPPY WATER” ส่วนผสมจากยาเสพติดหลายชนิด ออกฤทธิ์รุนแรง ถึงขั้นเสียชีวิตได้
พฤษภาคม ร่วมรณรงค์ตระหนักภัยเงียบจาก “มะเร็งกระเพาะปัสสาวะ”
กรมการแพทย์โดย โรงพยาบาลเมตตาประชารักษ์(วัดไร่ขิง) ชวนรู้เรื่องโควิดXBB.1.16 ไม่ใช่สายพันธุ์ใหม่อาการเยื่อบุตาอักเสบ ตาแดงเป็นอาการนำของสายพันธุ์นี้ โดย WHO จัดให้ XBB.1.16 อยู่ในหมวดเฝ้าระวัง
กรมอนามัย เผยหญิงไทย ร้อยละ 37 มีภาวะโลหิตจาง แนะกินอาหารที่มีธาตุเหล็กสูง
แพทย์ชี้โรคโลหิตจางธาลัสซีเมีย ถ่ายทอดจากพันธุกรรมสู่ลูกหลาน ไม่สามารถรักษาให้หายขาดได้ หากตั้งครรภ์ควรรีบปรึกษาแพทย์
ม.มหิดลแนะวิธีง่าย กะปริมาณผักผลไม้ ลดเสี่ยงโรค
พฤษภาคม เดือนแห่งการรณรงค์ต้านภัยมะเร็งผิวหนัง
รู้ทัน ป้องกัน ความรุนแรงของโรคหืด
ความจำเป็นของ “วัคซีนโควิด-19” วัคซีนพื้นฐานสำหรับเด็กเล็ก
กรมอนามัย เผยวัยทำงานสุขภาพแย่ แนะกินถูกหลัก ออกกำลังกาย ลดเครียด
ม.มหิดลคิดค้นวัคซีนป้องกันไข้ซิกาสายพันธุ์เอเชีย หวังต่อยอดผลิตพร้อมใช้
กรมอนามัย เผยไข่ต้มคลุกน้ำปลาสารอาหารไม่พอ เด็กวัยเรียนควรกินไข่คู่กับอาหารให้ครบหมู่หลากหลาย
โรคผิวหนังที่พบบ่อยในหน้าร้อน
งานวิจัยคลิกแนวคิด “Work-Life Balance” ค้นหามาตรการแก้วิกฤต “Burnout” – สร้างสุขภาวะในสถานประกอบการ เพื่อสุขภาพคนทำงาน เพิ่มผลิตผลของสังคม
กรมการแพทย์ Update จุดฉีดวัคซีนโควิด 19 หน่วยงานในสังกัดทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัด ทั่วประเทศ
กรมอนามัย เผยเด็กวัยเรียนวัยรุ่น มีพฤติกรรมเนือยนิ่งสูงขึ้น แนะพ่อแม่ชวนลูกมีกิจกรรม ทางกายเพิ่มขึ้น
มหิดล แถลงผลสำเร็จในการพัฒนานวัตกรรมผลิตภัณฑ์ยาที่ใช้รักษามะเร็ง ด้วยเซลล์และยีน (CAR - T cell) ภายใต้มาตรฐานสากลแห่งแรกในอาเซียน
กรมอนามัย ย้ำ สูบกัญชาในที่สาธารณะก่อเหตุรำคาญผิดกฎหมาย แจ้งท้องถิ่นคุมเข้มเฝ้าระวังการจัดงานสุ่มเสี่ยง
กรมการแพทย์เตือนโรคลมแดดในเด็ก
กรมวิทย์ฯ เผยไทยพบสายพันธุ์ลูกผสม XBB.1.16 แล้ว 27 ราย ชี้อาจแพร่เร็วกว่า XBB.1 และ XBB.1.5 ส่วนความสามารถในการหลบภูมิคุ้มกันใกล้เคียงกัน แต่ยังไม่มีหลักฐานเรื่องความรุนแรงเพิ่มขึ้นขอประชาชนอย่าตื่นตระหนก
กรมการแพทย์แผนไทยฯ เผย 6 เคล็ดลับ ฟื้นฟูสุขภาพผิวหน้า ผิวพรรณ ด้วยสมุนไพร หลังเทศกาลสงกรานต์
สบยช. เตือน ยาอี ในรูปแบบบรรจุในซองคอลลาเจน-กาแฟ ที่ขายใน สื่อสังคมออนไลน์ (Social Media)
กรมอนามัย เตือน ช่วงอากาศร้อนจัดขับรถทางไกล ดื่มเครื่องดื่มที่มีกาเฟอีนมากไป เสี่ยง ใจสั่น มือสั่น อาจเกิดภาวะขาดน้ำและกาเฟอีนตกค้างในร่างกาย
อย. แนะเลือกใช้ครีมกันแดดให้ปลอดภัยในหน้าร้อน
กรมอนามัย เตือน น้ำบาดาลโซดายังไม่เหมาะสมที่จะนำมาดื่ม ควรผ่านกระบวนการปรับปรุงคุณภาพน้ำก่อน
ฝุ่น PM 2.5 มีผลกระทบกับตาอย่างไร
เมษายน เดือนแห่งการรณรงค์ต้านภัยมะเร็งช่องปาก
แพทย์เตือนโรคหลอดเลือดสมองโป่งพองแตก อันตรายพิการถึงเสียชีวิต
แพทย์แนะวิธีป้องกันและปฐมพยาบาล“Heatstroke”
กรมการแพทย์แผนไทยฯ แนะนำ “ข้าวแช่”เมนูชูสุขภาพ อาหารชาววัง เหมาะที่จะรับประทานช่วงฤดูร้อน
กรมอนามัย เตือน หน้าร้อน อาหารบูดเสียง่าย เน้นสุก สะอาด
แพทย์เตือนไข้หวัดแดดในเด็ก โรคเด็กหน้าร้อนที่ไม่ควรมองข้าม
ม.มหิดลร่วมโครงการวิจัยระดับโลก คิดค้นยาใหม่รักษาโรคติดเชื้อจากเชื้อราชนิดรุนแรง
อย. เตือน อย่าใช้น้ำยาซักผ้าขาวร่วมกับน้ำยาล้างห้องน้ำ อันตรายถึงชีวิต
“มะเร็งตับและท่อน้ำดี” ภัยเงียบที่คนไทยต้องระวัง
สธ. ห่วงเด็กจมน้ำเสียชีวิตช่วงปิดเทอมฤดูร้อน แนะผู้ปกครองดูแลใกล้ชิด ยึดหลัก “ตะโกน โยน ยื่น” ช่วยชีวิตคนจมน้ำ
กรมการแพทย์เตือน ฮีทสโตรก!! ภัยในหน้าร้อน
เตือนระวังคุ้กกี้กัญชาลักลอบนำเข้า ไร้ อย.
หน่วยงาน สธ. เข้มเฝ้าระวังสุขภาพประชาชนจากผลกระทบฝุ่น PM 2.5 ในพื้นที่ภาคเหนือตอนบน
อย. เตือนรับประทานแมลงทอดด้วยความระวัง ผู้มีประวัติโรคภูมิแพ้ หอบหืด ควรหลีกเลี่ยง
ม.มหิดลค้นพบโรคเส้นประสาทตาอักเสบชนิดใหม่-สาเหตุภูมิคุ้มกันผิดปกติในผู้ป่วย HIV
ตำรวจสอบสวนกลาง โดย ปคบ. ร่วม อย. บุกทลายโกดังกระจายอาหารเสริมปลอมยาปลอม และเครื่องสำอางปลอม มูลค่าความเสียหายกว่า 10.5 ล้านบาท
ระวัง!! 2 ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร ที่ไม่ได้รับอนุญาตจาก อย.
กรมการแพทย์เตือน เส้นเลือดสมองโป่งพอง...ภัยเงียบที่อันตราย!
รพ.เมตตาฯเตือน! กลุ่มรักหมา แมว ระวัง “เห็บ หมัด”เกาะดวงตา
กรมอนามัย แนะวิธี “เช็กโซเดียม” ใน 1 วัน ไม่เกิน 2,000 มิลลิกรัม
“มะเร็งหลังโพรงจมูก” รักษาได้ อย่าปล่อยไว้จนลุกลาม
กรมการแพทย์แผนไทยฯ แนะประชาชนดูแลสุขภาพ เตรียมพร้อมรับหน้าร้อน ด้วยศาสตร์แผนไทยและสมุนไพร
มะเร็งลำไส้ใหญ่ฯ ไม่ไกลตัว
นอนหลับอย่างไร…ให้มีสุขภาพที่ดี
สบยช. เตือนการดื่มสุราส่งผลต่อสมองและอวัยวะต่างๆ ของร่างกาย พร้อมแนะนำแนวทางการลดและหยุดดื่มสุรา
อย. ย้ำ อย่านำยาทาเล็บไปใช้ทาฟัน มีสารเคมีหลายชนิด ห้ามเข้าปากหรือกลืน
ม.มหิดลแนะใช้ชีวิตห่างไกลโรค NCDs ป้องกัน "ภาวะ MCI" รู้คิดบกพร่อง และสมองเสื่อม
สธ.ร่วม สปสช. บรรจุสิทธิประโยชน์ “ชุดตรวจคัดกรองเอชไอวีด้วยตัวเอง” และ “ตรวจคัดกรอง ไวรัสตับอักเสบ บี และ ซี” ให้ผู้ติดเชื้อเข้าถึงการรักษารวดเร็ว
กรมอนามัย เผยหญิงไทยป่วยมะเร็งเต้านมสูงสุด แนะควรตรวจเต้านมด้วยตนเองทุกเดือน
อย. ยันไม่พบการใช้สารกลุ่ม PFAS ในผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางที่จำหน่ายในไทย ขอประชาชนมั่นใจในความปลอดภัย
กรมอนามัย แนะ 10 วิธี ช่วยผู้สูงอายุนอนหลับดี เสริมสร้างสุขภาพที่ดี
รพ.ราชวิถี กรมการแพทย์ ชวนลดเค็ม ลดเสี่ยงโรคไต
ม.มหิดล - Duke University วิจัยการตรวจ MRI ในโรคกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดเรื้อรัง
กรมอนามัย ร่วมกับ กรมอุตุนิยมวิทยา เตือนฤดูร้อนปีนี้ ร้อนกว่าปีที่แล้ว คาดการณ์สูงถึง 43 องศา
กรมควบคุมโรค ผลักดันคนไทยใส่ใจสุขภาพ ปรับเปลี่ยนมุมมองลด “โรคอ้วน”
กรมการแพทย์แผนไทยฯ แนะประชาชน ถวายอาหารพระสงฆ์ด้วย 5 เมนูสมุนไพรดูแลสุขภาพ พิชิตโรค NCDs
โรคเรื้อนหรือโรคเนื้อชาเป็นแล้วรักษาหายขาดได้
“มะเร็งต่อมน้ำเหลือง” ภัยเงียบที่ไม่ควรมองข้าม
หูชั้นกลางอักเสบเฉียบพลัน ภัยร้ายอันตรายกว่าที่คิด
กรมอนามัย แนะไข้หวัดนกป้องกันได้ หลีกเลี่ยงสัมผัสสัตว์ปีกที่ตายผิดปกติ เลือกร้านที่สะอาด ปลอดภัย ได้มาตรฐาน และต้องปรุงสุกเท่านั้น
กรมการแพทย์เตือน แขน ขา เคลื่อนไหวผิดปกติ ไม่เป็นจังหวะ ควรรีบพบแพทย์
ม.มหิดลต่อยอดสร้างยาแอนติบอดีรักษาโรคไข้เลือดออก ลดไข้ - อาการรุนแรง
อย. รุกหนัก สั่งกวาดล้างโฆษณาผิดกฎหมายในลาซาด้า ช้อปปี้
กรมควบคุมโรค แนะประชาชน “กินร้อน-ช้อนกลาง-ล้างมือ-ดื่มน้ำสะอาด” ป้องกันการติดเชื้อ “ไวรัสโนโร”
กรมอนามัยร่วมกับภาคีเครือข่าย เปิดตัว 77 สถานประกอบการ “สาวไทยแก้มแดง” ต้นแบบทั่วประเทศ
กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข แนะผู้ปกครองเลือกที่นั่งนิรภัย (คาร์ซีท) เพื่อความปลอดภัยสำหรับเด็กและลดการบาดเจ็บหรือเสียชีวิตทางถนน
รพ.ราชวิถี แนะให้ทุกวัยหมั่นตรวจเช็คอาการตนเองจากสัญญาณของโรคฮาชิโมโต
กินหมูดิบ ..... เสี่ยงหูดับ
อย. ตรวจพบปริมาณแคดเมียมเกินมาตรฐาน ในผลิตภัณฑ์เนื้อปลาหมึกกล้วยยักษ์แช่เย็นจนแข็ง (FROZEN SQUID MEAT) ไม่ระบุรุ่นการผลิต วันผลิตและวันหมดอายุ
“ศูนย์การศึกษาธัญญารักษ์” พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ป่วยยาและสารเสพติด
กรมอนามัย แนะนำคุณแม่ตั้งครรภ์ออกกำลังกายอย่างเหมาะสม ช่วยแม่-ลูกแข็งแรง
สธ.จับตา “ไวรัสมาร์บวร์ก” ในอิเควทอเรียลกินี แอฟริกากลาง มีอัตราตายสูง ติดต่อทางเลือดและอุจจาระเหมือนอีโบล่า
วัยรุ่น..วัยรัก จะไม่ว้าวุ่นถ้าพ่อแม่เข้าใจ
แพทย์เตือน สัญญาณโรคหลอดเลือดหัวใจตีบ อันตรายถึงชีวิต
กรมอนามัย แนะ วาเลนไทน์นี้มอบผลไม้สีแดง เติมความหวาน แบบไม่เพิ่มน้ำตาล
บทเรียนดาราไต้หวันถูกตรวจจับบุหรี่ไฟฟ้า สสส.-ภาคี ระดมความเห็นสื่อมวลชนถกแก้ปัญหาบุหรี่ไฟฟ้า หมอประกิต เผยบางยี่ห้อมีสารนิโคตินเท่ากับสูบบุหรี่ 50 มวน ผลวิจัยชี้ เด็กสูบบุหรี่ไฟฟ้าเสี่ยงสูบบุหรี่มวนมากกว่าคนไม่สูบ 2-4 เท่า สคบ. ระบุบุหรี่ไฟฟ้าทะลักตามแนวชายแดน ต้องจับผู้นำเข้ารายใหญ่-คนกระจาย ชี้ทุกฝ่ายต้องบังคับใช้กฎหมายเด็ดขาด สื่อพร้อมให้ข้อมูลที่ถูกต้อง
อย. แนะเลือกซื้อถุงยางอนามัยให้ได้มาตรฐาน
PM2.5 กับดวงตาเด็ก
กรมอนามัย เตือน มะขามหวานขึ้นรากินไม่ได้ แต่มะขามหวานไม่ขึ้นราคุณค่าโภชนาการเพียบ
อย. แจง กรณีเครื่องสำอางไทยพบสารปรอทจำหน่ายที่ฟิลิปปินส์
แพทย์ผิวหนังเผย PM 2.5 กับผลกระทบทางผิวหนัง
'สะเทือนไต' เมนูยอดฮิต บุฟเฟต์-หมูกระทะ-อาหารสำเร็จรูป ทำไทยกินเค็มเกินเกณฑ์เกือบ 2 เท่า ป่วย NCDs ทะลุ 22 ล้านคน สธ.-สสส.-มหาวิทยาลัยมหิดล-เครือข่ายลดบริโภคเค็ม สานพลัง หนุนแผนนโยบายลดบริโภคเกลือฯ มุ่งเป้าลดเค็ม 30% ภายในปี 68 แนะ ลดซด ลดปรุง ลดโรค
กรมการแพทย์แผนไทยฯ แนะนำการดูแลสุขภาพตามหลักธรรมานามัย ห่างไกลโรคมะเร็ง
กรม สบส. ห่วงผู้สูงวัย แนะปฏิบัติสุขบัญญัติเป็นนิสัย ห่างไกลโรคมะเร็ง
PM2.5 ฝุ่นร้ายอันตรายต่อเด็ก
แพทย์จุฬาฯ ร่วมกับ ทรู ดิจิทัล เปิดตัวนวัตกรรมสร้างภาพจำลองฝึกการกู้ชีพพื้นฐาน (CPR)
กรมควบคุมโรค เผยปีนี้ ฝุ่น PM2.5 มีแนวโน้มสูงขึ้น แนะประชาชนควรประเมินความเสี่ยงและป้องกันตนเองก่อนออกจากบ้าน
รพ.ราชวิถี กรมการแพทย์ แนะสังเกตสัญญาณเตือนมะเร็งหัวใจ หากพบอาการผิดปกติควรรีบพบแพทย์
กรมควบคุมโรค เตือนประชาชน สารนิโคตินในบุหรี่ไฟฟ้า มีอันตรายต่อสุขภาพ ทั้งผู้สูบและคนรอบข้าง!!
อย. ตรวจสอบหรือวิเคราะห์เครื่องสำอางที่พบสารห้ามใช้ ครีมหน้าใสพีวาย P.Y. Facial Skin cream พบสารประกอบของปรอทและสารสเตียรอยด์
ข่าวปลอม อย่าแชร์! ใช้น้ำปัสสาวะหยอดจมูก รักษาโรคไซนัสได้
กรมอนามัย เตือน อินฟูเอนเซอร์ ทำคอนเทนต์ กินของดิบเสี่ยงเป็นพยาธิ อาหารเป็นพิษ แนะนำปรุงให้สุก ปลอดภัยกว่า
สถาบันสุขภาพเด็ก แนะผู้ปกครองส่งเสริมบุตรหลานออกกำลังกาย เสริมสร้างร่างกายให้แข็งแรง
อย. ตรวจบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปนำเข้าจากเกาหลี หาสารตกค้างอันตราย
แพทย์ เตือน กินน้ำซุปโซเดียมสูง เสี่ยงป่วยไตวาย เสียชีวิตก่อนวัยอันควร สสส. สานพลัง เครือข่ายลดบริโภคเค็ม ปลุกกระแสสังคม ผุดโครงการรณรงค์ “ลดเค็ม ลดโรค” ขยายชุมชน-มหาวิทยาลัย ชวนปรับพฤติกรรม “ลดซด ลดปรุง ลดอาหารแช่แข็ง” ตัดตอนโรค NCDs
Modern NIT มิติใหม่การบริการทางการแพทย์
กรมอนามัย เตือนอย่าหลงเชื่อ ‘ปลาเหล็ก-กระทะเหล็ก’ ชี้อาหารที่มีธาตุเหล็กดีที่สุด
ผลการตรวจพิสูจน์อาหาร อย. ตรวจพบกรดเบนโซอิกเกินค่าความปลอดภัย ในโบโลน่าแซนวิช
ป้องกันตนให้ปลอดภัย หากต้องเผชิญกับ ฝุ่นจิ๋ว PM 2.5
กรมการแพทย์แผนไทยฯ เผย 2 ศาตร์ ไทย – จีน กินอย่างไร เพื่อห่างไกลโรค ช่วงเทศกาลตรุษจีน
องค์การเภสัชกรรม จับมือเครือข่ายพันธมิตร วิจัยทางคลินิกของยาขับเหล็ก Deferasirox เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้ป่วยโรคโลหิตจางธาลัสซีเมีย
ม.มหิดล เตือนผู้ป่วยโรคเบาหวาน เสี่ยงโรคไข้หวัดใหญ่ที่มากับฤดูหนาว
กรมควบคุมโรค รณรงค์ “โรคเรื้อนรักษาหาย รู้เร็วรักษาทัน ป้องกันความพิการได้” เชิญชวนประชาชนสร้างความรู้ ความเข้าใจ โรคเรื้อน เนื่องในวันราชประชาสมาสัย
กรมอนามัย เผยผลงานวิจัยชี้ผู้สูงอายุเดิน 6,000 ก้าวต่อวัน ช่วยป้องกันโรคหัวใจ
กรมอนามัย แนะ ป้องกันฟันผุ ต้องเริ่มตั้งแต่แรกเกิด
ภาครัฐและเอกชนร่วมพัฒนาห้องปฏิบัติการนโยบายสุขภาพ เพื่อสร้างระบบบริการสุขภาพแบบเน้นคุณค่าสำหรับผู้ป่วยโรคมะเร็งในประเทศไทย (Value-based Health care Policy Lab)
ม.มหิดล สร้างสรรค์แอปพลิเคชัน "Brain Track" เพื่อคนไทยห่างไกลภาวะสมองเสื่อม
“ภาวะสมองเสื่อม” เสี่ยงเกิดในหลายกลุ่มวัย รู้ก่อน-รักษาก่อน ชะลอการเกิดโรค ลดค่าใช้จ่ายการรักษา เพิ่มคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้ป่วยและครอบครัว
กรมการแพทย์แผนไทยฯ เผย 4 โรคยอดฺฮิต ที่พบบ่อยช่วงหน้าหนาว สำหรับผู้สูงอายุ แนะวิธีดูแลป้องกัน ด้วยศาสตร์การแพทย์แผนไทยและสมุนไพร
กรมการแพทย์ เตือนอย่าให้เด็กทดลองดื่มเหล้า เสี่ยงสูญเสียพัฒนาการทางสมอง
กรมวิทย์ฯ ตรวจพบสายพันธ์ XAY.2 ซึ่งเป็นลูกผสมระหว่างเดลตา AY.45 กับโอมิครอน BA.4/5 ในไทยจำนวน 1 ราย ส่วน XBB.1.5 ที่ระบาดในสหรัฐอเมริกา ยังไม่พบในไทย
หมอฟันเตือนอุดฟันด้วยเจล เสี่ยงหลุดลงคอ อันตรายถึงชีวิต
ควันบุหรี่มือสอง อันตรายกว่าที่คิด เลิกบุหรี่เป็นของขวัญปีใหม่ 2566 ให้คนที่คุณรัก
องค์การเภสัชกรรม (GPO) ได้รับทะเบียนผลิตยาโมลนูพิราเวียร์ รักษาโควิด-19 แล้ว พร้อมเริ่มกระจายยา ปลายเดือนธันวาคมนี้
ม.มหิดล เสริมทักษะนศ.พยาบาล - ลดเสี่ยง "หมอตำแยจำเป็น" เปิดสอน "ผดุงครรภ์ออนไลน์" ครั้งแรก
รพ.เมตตาฯเตือน!ตาแห้งเป็นได้ง่าย ป้องกันได้อย่ามองข้าม
วิจัยพัฒนาแพลตฟอร์มดิจิทัล พร้อมแนวทางรับมือ “การแพ้อาหาร” โรคฮิตเด็กรุ่นใหม่ สู่ความปลอดภัยและคุณภาพชีวิตที่ดี
กรมการแพทย์ เตือนดื่มสุราคลายหนาวเสี่ยงอันตรายถึงตาย
“การแพทย์แม่นยำ”การวินิจฉัยและรักษาโรคที่ลงลึกถึงระดับDNAโอกาสรอดจากโรคที่รักษายาก
ฟอร์มาลีน สารตัวร้าย ใช้ผิดชีวิตเสี่ยงมะเร็ง
กรมอนามัย เตือน ผู้ประกอบการนำหมูแช่ฟอร์มาลินมาจำหน่าย มีโทษทั้งจำทั้งปรับ
กรมอนามัย แนะ 10 เคล็ดลับ หนุน ‘พ่อ’ ช่วยแม่เลี้ยงลูก
ตำรวจสอบสวนกลางร่วม สบส. และ อย.เปิดยุทธการ “หยุดเถื่อน” ปราบหมอปลอมหลอกจิ้มหน้า ตรวจค้น 8 จุด
รู้จัก “มะเร็งโคนลิ้น” โรคร้ายที่พบได้ไม่บ่อยในคนไทย
องค์การเภสัชกรรม (GPO) พัฒนายาต้านไวรัสสูตรใหม่ เพื่อผู้ติดเชื้อเอชไอวี/เอดส์ ที่ติดเชื้อไวรัสตับอักเสบซี เนื่องในวันเอดส์โลก
ระวัง! ตกหลุมพราง โฆษณาผลิตภัณฑ์ “Sundos” อ้างรักษาเบาหวาน ปั้นเรื่องหลอกลวงผู้บริโภค
แพทย์ผิวหนัง เผยข้อควรรู้ทำสีผมอย่างไรให้ปลอดภัย
กรมควบคุมโรค เตือนประชาชนในพื้นที่น้ำท่วมโดยเฉพาะภาคใต้ เดินย่ำน้ำระวังป่วยโรคไข้ฉี่หนู
ม.มหิดล ค้นพบยาใหม่ยับยั้ง “เชื้อวัณโรคสายพันธุ์ L1.2”
กรม สบส. แนะสุขบัญญัติปลอดฝุ่น PM 2.5 เริ่มต้นได้ที่บ้าน
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ตรวจพบสายพันธุ์ BA.2.75 และลูกหลาน เช่น BN.1, BL.2 มีสัดส่วนเพิ่มขึ้นเร็ว ส่วน BQ.1 พบในไทยแล้ว 9 ราย XBB พบจำนวน 13 ราย ยังไม่พบสัญญาณความรุนแรงของเชื้อที่กลายพันธุ์ แต่อาจจะทำให้มีการแพร่และติดเชื้อง่ายขึ้น
ม.มหิดล ค้นพบทางเลือกใหม่ ตรวจวินิจฉัยไข้เลือดออกได้โดยไม่ต้องเจาะเลือด
ม.มหิดล เยียวยาปัญหาสาธารณสุข และเศรษฐกิจโลก คิดค้นโปรแกรม "ThalPred" ช่วยวินิจฉัยโรคโลหิตจางจากพันธุกรรม "ธาลัสซีเมีย" ด้วย AI
อย. ตรวจพบซิลเดนาฟิลในกาแฟ เตือนระวัง เสี่ยงอันตราย
กรมการแพทย์แผนไทยฯแนะ สมุนไพร และ เมนูอาหาร พิชิตเบาหวาน เนื่องในวันเบาหวานโลก
กรมอนามัย เผย ผลวิจัย ชี้ เด็กเล่นกับพ่อส่งเสริมพัฒนาการด้านสติปัญญา ชวนใช้เวลาเล่นกันมากขึ้น สร้างพัฒนาการสมวัย
มะเร็งปอด...ภัยร้ายที่ไม่ควรมองข้าม
เด็กไม่กินอาหารเช้าเสี่ยงกระทบการเรียน - สุขภาพ แนะ 5 เมนู เติมพลังสมอง
กรมการแพทย์แนะนำ 7วิธี ดูแลสุขภาพผู้สูงอายุช่วงฤดูหนาว
กรมการแพทย์แผนไทยฯ แนะการดูแลสุขภาพ ด้วยศาสตร์การแพทย์แผนไทย จาก 3 กลุ่มอาการโรคยอดฮิต พร้อมชู พืช ผักสมุนไพร และเวชภัณฑ์ยาสมุนไพร ดูแลสุขภาพให้ห่างไกลโรค ในช่วงฤดูหนาว
ระวัง!! 5 ผลิตภัณฑ์สุขภาพ โฆษณาสรรพคุณเกินจริง
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล เปิดตัวแพลตฟอร์ม CaregiverThai.com เคียงข้างผู้ดูแลให้ความรู้และพลังใจในการดูแลผู้มีภาวะสมองเสื่อม ตั้งรับสังคมสูงวัยระดับสมบูรณ์
กรมอนามัย เผยแนวโน้มเด็กไทยติดเครื่องดื่มชงรสหวาน แนะโรงเรียนจัดเครื่องดื่มหวานน้อยเป็นทางเลือกสุขภาพ
ม.มหิดล พัฒนานวัตกรรม "น้ำยาทำละลายโปรตีนโปรลามีนส์" ใช้ทดสอบเพื่อหาข้อบ่งชี้โรคภูมิแพ้กลูเตนในแป้งข้าวสาลี
ภาวะกล้ามเนื้อกระตุกสัญญาณเตือน “โรคติกส์” ควรรีบพบแพทย์
การประชุมวิชาการ สำนักวิชาแพทย์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
ม.มหิดล ใช้ AI และหุ่นยนต์ช่วยวินิจฉัยเบาหวาน ลดเสี่ยงสูญเสียอวัยวะ
การดูแลรักษาสุขภาพในช่วงปิดเทอม ไม่ให้เด็กเสี่ยงเกิด โรคอ้วน
รู้ทันโรคอัลไซเมอร์ (Alzheimer s disease)
แพทย์ผิวหนังแนะนำการดูแลโรคน้ำกัดเท้า
ม.มหิดล ยกระดับคุณภาพชีวิตคนไทย เตรียมขยายขอบเขตปฏิบัติการ Mobile Stroke Unit ที่ได้มาตรฐานจากบกสู่ทะเล หวังช่วยคนไทยรอดพิการและอัมพาตอันเกิดจากโรคหลอดเลือดสมองเฉียบพลัน
กรมควบคุมโรค แนะการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าเป็นหนทางเดียวในการป้องกันการเสียชีวิต
ม.มหิดลค้นพบสารสกัดจากเปลือกมังคุดความหวังใหม่ในการต้านสมองเสื่อม
กรมการแพทย์เตือน ฟันผุ ปริทันต์อักเสบ ควรรีบรักษา ทิ้งไว้เสี่ยงติดเชื้ออวัยวะสำคัญ อันตรายถึงชีวิต
ม.มหิดลชี้วิจัยโรค NCDs เปลี่ยนเป้าหมายสู่รุ่นเยาว์
ม.มหิดล สร้างสรรค์นวัตกรรมอาหารเสริมโปรตีนสูง เพิ่มมูลค่า-คุณค่า "ถั่วดาวอินคา" สนองนโยบาย BCG เพื่อเศรษฐกิจชาติ
กรมสุขภาพจิต เผยปัญหาสุขภาพจิตมีแนวโน้มสูงขึ้นทั่วโลก
เตือน “แฮปปี้” ยาเสพติดตัวใหม่ อันตรายออกฤทธิ์คล้ายยาบ้า
มารู้จักกับโรคผิวหนังเกล็ดปลาหรือเด็กดักแด้กันเถอะ
กรมการแพทย์แนะ รู้ทันโรคอัลไซเมอร์ (Alzheimer s disease)
ศ.นพ.สมชาย ลีลากุศลวงศ์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ม.มหิดล ผู้ก่อตั้งทีมปฏิบัติการแพทย์ระบบทางเดินอาหาร "Bleeding team" และ "Motility Unit" รางวัลมหาวิทยาลัยมหิดล สาขาการบริการ ประจำปีการศึกษา 2564
สังเกตอย่างไรว่าเด็กเป็นโรคหัวใจ
กรมการแพทย์ เผยข้อมูลผลการใช้ยาฟาวิพิราเวียร์ในการรักษาผู้ป่วยโควิด 19
แพทย์ผิวหนัง ให้ความรู้โรคติดเชื้อแบคทีเรียทางผิวหนัง
สมาคมแพทย์ผิวหนังฯ เชิญรับชมเพจเฟซบุ๊ก “ครบเครื่องเรื่องผิวหนัง”EP.24 ตอน“ท้าวแสนปมและโรคพันธุกรรมทางผิวหนัง”
6 โรคผิวหนังยอดฮิต ที่มากับหน้าฝน
กรมควบคุมโรค เผยโรคลีเจียนแนร์ไม่ใช่โรคใหม่ การแพร่เชื้อต้องหายใจละอองน้ำที่ปนเปื้อนเชื้อแบคทีเรีย Legionella pneumophila
เตือน! ภัยร้ายจากขนตาปลอม
กรมวิทย์ฯ เผยผลศึกษาภูมิคุ้มกันต่อเชื้อฝีดาษวานรในคนที่ได้รับวัคซีนป้องกันโรคฝีดาษมากกว่า 40 ปี
นักโภชนาการเตือน เมนูดิบ ‘ปูนาเป็นๆ-หมึกช็อต-กุ้งเต้น’ กินตามกระแส เสี่ยงรับเชื้อโรค-พยาธิไช เลือดออกในสมอง ระวัง! อันตรายถึงตาบอด
กรมอนามัย แนะ ควบ 2 “แปรงฟัน – ใช้ไหมขัดฟัน” ช่วยเพิ่มช่องปากสะอาด
ม.มหิดล เดินหน้าวิจัยประสิทธิภาพและความปลอดภัย "ยาขับเหล็กสูตรใหม่" เพื่อคุณภาพชีวิตผู้ป่วยธาลัสซีเมีย เตรียมขยายโอกาสสู่ตลาดต่างประเทศ
สธ. เผย "วัคซีนโควิด" เข็มกระตุ้น เพิ่มประสิทธิผลป้องกันป่วยรุนแรงและเสียชีวิตจากเชื้อ BA.4/BA.5
ม.มหิดล ห่วงกลุ่มเปราะบาง เสี่ยงอันตรายจากยานอนหลับชนิดรุนแรง
กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข เตือนหญิงท้องฟันผุ หรือมีโรคปริทันต์ ทำให้มีโอกาสสูงถ่ายทอดเชื้อจากแม่สู่ลูกได้ แนะช่วงท้องควรตรวจฟัน เพื่อให้รู้ถึงเรื่องการดูแลสุขภาพช่องปากของตนเอง
"ออกกกำลังกายอย่างไร ให้หัวใจแข็งแรง"
ม.มหิดล ค้นพบสารสกัดน้ำมันหอมระเหยจากพืชผักสวนครัว มีฤทธิ์ยับยั้งเซลล์มะเร็งกระเพาะอาหารในระดับหลอดทดลอง
วช.หนุนนักวิจัย ม.บูรพา พัฒนาโปรแกรมบริหารสมองเพื่อชะลอภาวะสมองเสื่อมในผู้สูงอายุ
แพทย์แนะผู้ปกครองดูแลบุตรหลานช่วงหน้าฝนเหตุไวรัส RSV ระบาด
ม.มหิดล ค้นพบสารสกัดจากใบมะรุมใช้ลดมลพิษในสิ่งแวดล้อมได้ครั้งแรก
เตือนภัยวัยรุ่น "ลิ้นฟ้า" ใช้ยาโรฮิบนอล (Rohypnol) ผิดวิธี เสี่ยงอันตรายถึงชีวิต
แพทย์แนะวิธีป้องกัน “เชื้อไวรัส HPV”
ม.มหิดล สร้างเครื่องมือ "แกะรอยเท้ายาปฏิชีวนะ" ช่วยโลกพ้นวิกฤติเชื้อดื้อยา
โรคฝีดาษลิงกับสถานการณ์โดยรวม
ม.มหิดล มอบความหวังประชากรโลก ช่วยกลุ่มเสี่ยงวัย 1-9 ปีรอดพ้นไวรัสไข้เลือดออกเดงกี่
กรมวิทย์ฯ พัฒนาชุดตรวจกัญชา “Test Kann (เทส กัญ)”
ม.มหิดล คืนรอยยิ้มให้ผู้ป่วยหลอดเลือดดำขอดไทย สร้างสรรค์นวัตกรรม "ถุงน่องทางการแพทย์" แนวใหม่
แพทย์จุฬาฯ เปิดตัว “MDC U Med U More” แพลตฟอร์มนวัตกรรมองค์ความรู้ทางการแพทย์ ไร้ขีดจำกัด ครบครันเป็นครั้งแรก!
อย. เผยมาตรการกำกับดูแลอาหารที่มีส่วนผสมของกัญชาอย่างเข้มงวดยึดหลักผู้บริโภคปลอดภัย
ม.มหิดล เตือนพฤติกรรมเนือยนิ่งจากวิกฤติ COVID-19 เสี่ยงโรคซาร์โคเพเนีย (Sarcopenia) สูญเสียมวลกล้ามเนื้อในผู้สูงวัย
“ทันเหตุการณ์ฝีดาษวานร Monkeypox Update”
มารู้จักโรคฝีดาษลิง (monkeypox)
ม.มหิดล ชุบชีวิตวิกฤติโรคท้องร่วงในประชากรโลก ส่งเสริมปลูก "พริกไทยดำ" ทำยาใหม่เสริมวิจัยรักษาตรงจุดเฉพาะราย
แนวทางเวชปฏิบัติ การวินิจฉัย ดูแลรักษา และป้องกันการติดเชื้อในโรงพยาบาล กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) สำหรับแพทย์และบุคลากรสาธารณสุข ฉบับปรับปรุง วันที่ 18 พฤษภาคม 2565
ครั้งแรกของโลก ม.มหิดล ค้นพบใช้ยาเบาหวานรักษาโรคตาบอดทางพันธุกรรมลอนเป็นผลสำเร็จในห้องปฏิบัติการ
ม.มหิดล วิจัยยาใหม่สำหรับผู้ป่วยโรคหัวใจเต้นผิดจังหวะ เตรียมผลักดันสู่บัญชียาหลักแห่งชาติ ลดภาระค่ายาประชาชนคนไทย
ภาวะเหงื่อออกเป็นเลือด
บอกลาเหงื่อออกมือ ปัญหากวนใจ
ภาวะผมร่วงเป็นหย่อม (alopecia areata) คืออะไร ????
ม.มหิดล ค้นพบสารสกัดจาก "เห็ดเผาะฝ้าย" มีฤทธิ์ยับยั้งเชื้อไวรัสก่อโรคมือเท้าปาก เพื่อช่วยลดการแพร่เชื้อ หรือความรุนแรงของโรค
กรมวิทย์ฯ แนะวิธีเลือกใช้เจลแอลกอฮอล์หรือสเปรย์แอลกอฮอล์ให้ปลอดภัย
โรคผมผลัดหลังจากการติดเชื้อโควิด-19
แพทย์รามา ศิริราช เตือนสูบบุหรี่เป็นปัจจัยเสี่ยงเกิด “ลองโควิด” (Long-Covid) สำรวจพบหลังป่วยโควิด 3 เดือน พบเป็นลองโควิดถึง 16.1%
เสริมสร้างภูมิความรู้ควบคู่การดูแลไต
กรมการแพทย์แผนไทยฯ ชู “ฟ้าทะลายโจร” สมุนไพรหลัก ในการรักษาอาการผู้ป่วยโควิด 19 ในระยะเริ่มต้น ได้ผลดี
ม.มหิดล พร้อมร่วมขับเคลื่อนสู่การบรรลุเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติ ส่งเสริมประชาชนรอบรู้สุขภาวะ
“มะเร็งสมอง” ภัยเงียบ แต่มีสัญญาณเตือนให้สังเกตได้ หากตรวจพบควรได้รับการรักษาอย่างถูกวิธี
กรมวิทย์ฯ ตรวจเฝ้าระวังปริมาณไนเตรทและไนไตรท์ในผลิตภัณฑ์แปรรูปจากเนื้อสัตว์
กรมวิทย์ฯ เตือนผู้ป่วยภูมิแพ้กินแมลงทอดเสี่ยงอันตราย
ม.มหิดล ชี้ภัยจากสารมลพิษอุบัติใหม่ กระทบวงจรสิ่งแวดล้อมโลกทั้งระบบ
ม.มหิดลคิดค้นโมเดล 3 มิติ ทดสอบยารักษามะเร็งจอประสาทตาในเด็ก
ม.มหิดลค้นพบกระบวนการกระตุ้นสร้างเกล็ดเลือด ลดวิกฤติขาดแคลนผู้บริจาค
ม.มหิดล แนะกินผักปลอดภัย "เทศกาลกินผัก 7 อย่าง" เนื่องในวันตรุษจีน
โรค “มนุษย์น้ำ” เหงื่อออกมือรักษาหายขาดด้วยการผ่าตัด
"MU PRESS" ม.มหิดล ผลิต e-book จรรโลงสังคม จากงานวิจัยทดสอบทฤษฎีเศรษฐศาสตร์ครั้งแรก
ม.มหิดล ประสานพลังสุดยอดนักวิทย์สร้างฐานข้อมูลกลางด้านชีวภาพไขปริศนาโรคแห่งยุคสมัย
ปัญหาผิวหนังที่พบบ่อยในนักท่องเที่ยว
รู้หรือไม่….การสูบบุหรี่ไฟฟ้าเป็นอีกสาเหตุหนึ่งที่ทำให้เกิด ‘สภาวะสมองล้า’ ยิ่งสูบตอนอายุน้อย ยิ่งเพิ่มความเสี่ยง!!
ม.มหิดล ยกระดับคุณภาพชีวิตผู้ป่วยทันตกรรมชาวไทย เตรียมพัฒนาแอป "หมอฟันทางไกล" - "หนังสืออักษรเบรลล์" เรียนรู้สุขภาวะช่องปาก
อยู่ร่วมกับโรคโควิด-19 ด้วยการออกกำลังกายปอด
รู้เท่าทันสัญญาณแห่งวัย กับโรคจอตาเสื่อมชนิดเปียก
"ม.มหิดล - วช. พัฒนาแอปพลิเคชัน “MU MyMind” ส่งเสริมสุขภาวะทางจิตใจเด็กและเยาวชน"
ม.มหิดล พร้อมยืนหยัดเป็นที่พึ่งผู้ป่วยโรคไตของไทย
นักวิชาการ ม.มหิดล ห่วงวิกฤติช่วงวัย แนะปรับตัวรับปีใหม่ "อยู่กับ COVID-19" ยาวๆ อย่างมีสติ
“ภาษีโซเดียม” ไม่ทำให้ประชาชนเดือดร้อน เชื่อมั่นให้ความเป็นธรรมทุกฝ่าย
“เอ็นไอเอ - รพ.จุฬาฯ” ร่วมพัฒนา “เครื่องช่วยหายใจไฮโฟลว์” นวัตกรรมจากฝีมือคนไทย
โรงพยาบาลทั่วไทยพร้อมรักษาผู้ป่วยโควิด-19 ด้วยยา แอนติบอดี ค็อกเทล ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์มั่นใจ ยาช่วยลดความเสี่ยงป่วยหนักหรือเสียชีวิต
ม.มหิดล เปิดโลกสุขภาวะ "มหิดลสุขภาพดีวิถีใหม่" ได้ฤกษ์ KICK OFF 22 ธ.ค.64 นี้ ที่มหิดลสิทธาคาร
ม.มหิดล - อภัยภูเบศร ร่วมพัฒนาและปรับปรุงพืชสมุนไพร "บัวบก พันธุ์ศาลายา 1" เตรียมผลักดันสู่อุตสาหกรรมเวชสำอาง ส่งเสริมเศรษฐกิจไทย
ม.มหิดล เปิด "ขุมทรัพย์แห่งปัญญา" ประเดิม 6 e-booksให้ประชาชนอ่านฟรีผ่านแอปพลิเคชัน "MU Press"
ม.มหิดล ชี้ปัญหาติดเชื้อดื้อยาในหญิงตั้งครรภ์ ชี้ชะตาทารกแรกเกิด
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลวชิรพยาบาล แนะวิธีอยู่ร่วมกับโรคโควิด-19 ด้วยการออกกำลังกายปอด
ม.มหิดล เน้นรูปแบบวิจัยแนวใหม่ ศึกษายาต้านไวรัสก่อโรค COVID-19 เพื่อมวลมนุษยชาติ
สมาคมแพทย์ผิวหนังฯ เชิญรับชมเพจเฟซบุ๊ก “ครบเครื่องเรื่องผิวหนัง” EP.14 ตอน “ผื่นแพ้ยา”
ยารักษาโควิด “โมลนูพิราเวียร์” และ “แพกซ์โลวิด” ช่วยลดอาการรุนแรงจนต้องนอน รพ.หรือเสียชีวิตได้ผลดี
จุฬาฯ คิดค้น นวัตกรรมน้ำยาฆ่าเชื้อโรคโควิดใน 1 นาที "การันตีสิทธิบัตรระดับชาติ"
ลดพฤติกรรมการกินเค็มและลดความดันโลหิต ด้วยอุปกรณ์วัดปริมาณเกลือในอาหาร หรือ Salt Meter